ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ ?

Εταιρεία προώθησης

Спедиторски услуги Кристеленор

Kristelenor LtD

Σας παρέχουμε:

– Αξιοπιστία σε όλη τη διαδικασία εκτέλεσης των υπηρεσιών μεταφοράς.
– Πλήρης διαφάνεια και επικοινωνία.
– Αποτελείται εξ ολοκλήρου από την αρχή της αγοράς στις χαμηλότερες τιμές.
– Εμπιστευτικότητα των συναλλαγών.
– Έλεγχος και ακριβή τεκμηρίωση.
– Λεπτομερής γνώση της νομικής βάσης για συναλλαγές στη χώρα και στο εξωτερικό.
– Εμπιστοσύνη και αφοσίωση.

 

Με μας ο κόσμος είναι μικρότερος!

Kristelenor LtD

Εταιρεία προώθησης

Μέρος των υπηρεσιών μας

Εταιρεία προώθησης

 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Σωστή μεταφορά από τη Βουλγαρία στα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Μεταφορές από κράτη μέλη της ΕΕ στη Βουλγαρία
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Αποστολές ομαδοποίησης εντός των κρατών μελών της ΕΕ
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Εταιρεία προώθησης
  Μεταφορά φορτίων που απαιτούν καθεστώς θερμοκρασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ