ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εταιρεία προώθησης

Спедиторски услуги Кристеленор

Kristelenor LtD

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

– Μεταφορές από τη Βουλγαρία στα κράτη μέλη της ΕΕ.
– Μεταφορές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Βουλγαρίας.
– Μεταφορές στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
– Μεταφορά πλήρων φορτίων στη Βουλγαρία και στα κράτη μέλη της ΕΕ.
– Αποστολές ομαδοποίησης εντός των κρατών μελών της ΕΕ.
– Μεταφορά εμπορευμάτων που απαιτούν ειδικό καθεστώς θερμοκρασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.
– Συμβουλευτική για την επιλογή των οικονομικότερων μεταφορών και της διαδρομής.
– Συντονισμός και έλεγχος σε κάθε στάδιο της μεταφοράς των αγαθών.

 

Kristelenor LtD

Εταιρεία προώθησης

Μέρος των υπηρεσιών μας

Εταιρεία προώθησης

 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Σωστή μεταφορά από τη Βουλγαρία στα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Μεταφορές από κράτη μέλη της ΕΕ στη Βουλγαρία
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Υπηρεσίες προώθησης
  Αποστολές ομαδοποίησης εντός των κρατών μελών της ΕΕ
 • Спедиторски услуги Кристеленор
  Εταιρεία προώθησης
  Μεταφορά φορτίων που απαιτούν καθεστώς θερμοκρασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ